Орална хирургия

Орална хирургия

При оперативните процедури най-често ни се налага да изваждаме мъдреци, които не са изникнали напълно или въобще не са пробили. Редовните проблеми, с които мнозина се сблъскват, идват от факта, че тези зъби по появяват последни, по времето, когато захапката е запълнена. Съответно за тях няма достатъчно място и те притискат зъбите в непосредствена близост, с което създават силен дискомфорт и предпоставка за структурни проблеми.

Мъдреци

Мъдреците редовно никнат накриво, с което притискат челюстта, способстват за кариеси на съседните зъби и възпаляват венеца покрай себе си. Изваждане се налага, ако има налично възпаление, подутина или се е оформил джоб около мъдреца, както и ако предстои ортодонтско лечение.

Мъдреците се вадят оперативно с местна анестезия, а манипулацията е прецизна и рисковете са сведени до минимум. Това се отразява и на възстановителния период, при който болката и дискомфорта са значително по-малко.

Скрининг на различни видове лезии
Отстраняване на кисти
Екстрaкции (изваждане) на зъби
Инцизии (разрязване) на венеца

Кортикална хирургия

Кортикалните манипулации включват пробиване на миниатюрни отвори в костната тъкан на челюстите. Това се налага по време на ортодонтско лечение, тъй като в някои случаи зъбите много трудно се придвижват, за да заемат желаната позиция. Този метод намалява съпротивлението, което костта оказва съществено влияние върху бързината на резултатите.

Костта е съставена от два типа тъкан: компактна по повърхността и спонгиозна в дълбочина (където и се намира костният мозък). Кортикалисът, повърхностното вещество, спира движението на зъбите, което ние искаме да предотвратим. Затова намаляваме съпротивлението, с което ускоряваме резултатите и същевременно създаваме по-стабилна основа, която задържа постигнатия ефект след края на лечението.

НАПРАВЕТЕ ЗАПИТВАНЕ

    Задайте своите въпроси и ние се ангажираме да Ви отговорим бързо и изчерпателно.