Веселина Стоянова

Дентален асистент

Веси е грижовна и отдадена в работата си, което й носи истинско удоволствие и това личи във всичко, което прави.

  • Нейната задача е подготовката на кабинета и да помага за гладкото протичане лечението на пациента.
  • Незаменим дентален асистент, изключително стриктна по отношение на протокола за работа в клиниката.